Uppdaterad 2019-12-02

Söndagen 16:e juni 2024

Reservdelar till fönsterapparater / fasadapparater
med luftdysor av fabrikat Luftkonditionering AB.

Ny luftdysa ! Spara väsentliga kostnader och uppdatera ert ventilationssystem
vid rengöring eller ombyggnad genom användning av den nya luftdysan.

Spjällmotorer, nu kan ny spjällmotor erbjudas till vissa av de fönsterapparater som har sådan som originalutrustning.

 

Klicka på bilderna för större format !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Undvik dessa båda misstag:

# Rengör inte luftdysorna i fönsterapparaterna

Originaldysorna är apparatens svaga länk och orsakar förr eller
sssenare att hela installationen får bytas ut - helt i onödan.
Originaldysorna är nästan omöjliga att återmontera på rätt sätt
ssvilket medför höga arbetskostnader och risk för luftljud pga
ssotätheter samt att dysorna kan lossna då det är svårt, ibland
ssomöjligt att kontrollera om de sitter riktigt tätt och fast
ssmonterade.
Rengöring av originaldysorna utan att demontera dessa medför
ssatt den lösgjorda smutsen lätt blåser tillbaka och sätter igen
ssdysorna på nytt.

# Byt inte ut fönsterapparaterna 

Originalluftdysans ogynnsamma konstruktion bidrar och/eller
orsakar i sig själv de vanligaste anledningarna till att
fönsterapparaterna byts ut:
Igensättning av dysan.
Högt luftljud, både från dysor och fläkt.
Luftdysor som saknas. (Original går ej att anskaffa)
Behov av ökat luftflöde. (+50-270% vid lika tryck kan uppnås)
Behov av bättre filterklass. (Fläkten orkar inte ökat tryckfall)
Återkommande rengöringsbehov. (med -åtföljande injustering!)

Lösningen på problemen:
Det finns nu en nykonstruerad luftdysa att tillgå som löser alla ovan nämnda problem. 

Efterkalkyler gjorda av fastighetsägare som i mitten av 90-talet
ssbytt ut fönsterapparaterna och/eller till något annat tilluftsystem
ssvisade att totalkostnaden för detta blev ca 8000 - 10000:- /
ssfönster - EXKLUSIVE bortfall av hyresintäkter då hyresgästen
ssinte kan vara kvar vid så stora ingrepp i lokalerna.
Kostnaderna för att endast byta ut dysorna som löser dessa
ssproblem varierar bl.a. beroende på antalet fönsterapparater
ssoch antalet dysor i varje fönsterapparat. Pris erhålls på begäran.
ssObservera att hyresintäktsbortfall inte tillkommer med detta
ssalternativ !

Nya dysor kostar inte mer än rengöringen av de gamla !

Beträffande kostnaden för rengöring av originaldysorna har det även här visat sig från fastighetsägarnas efterkalkyler att denna blir ungefär densamma som för att byta ut samtliga originaldysor till den nya luftdysan. På köpet får man en uppdatering med alla fördelarna vilket man förlorar vid enbart rengöringen.

Fastighetsförsäljning - uppdatering

Inte att förglömma; Uppdaterat ventilationssystem - ett säljargument den dagen fastigheten skall säljas. Många fastighetsägare vet idag att ventilationssystem med gamla fönsterapparater dras med driftproblem i form av ljud och återkommande kostnader för rengöring med åtföljande injustering.

Uppdaterat ventilationssystem

Genom att använda den nya luftdysan kommer denna uppdatering av fönsterapparaterna innebära att de får en väsentligt ökad livslängd, genom att de klarar dagens och morgondagens krav på både ljud, luftflöde och rengöringskostnader.

Ytterligare en fördel med den nya luftdysan är att dess lägre motstånd kan användas till att, förutom att öka flödet, byta upp sig till högre filterklass, man flyttar alltså det vunna motståndet från den nya luftdysan till ett tätare filter. I storstad, i närheten av tättrafikerad väg, i hamnområde etc. bör filterklassen vara F9 för att klara soten (som både är cancerogen och binder övrig smuts).

De stora besparingarna (idag kanske 10000Kr eller mer per fönster, exklusive förlorade hyresintäkter under utbytet av fönsterapparaterna) kan därmed användas till att pressa hyrorna eller till annan investering.

Rådgivning
Tips och rådgivning ges för montage av nya luftdysan och ev. behov av alternativ till befintlig temperaturreglering.

Klicka på bilderna för större format !

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

Klicka på bilderna för större format !

 
BYGGHÄLSOKONSULTEN - skyddat varumärke
Xofon
form och idé © 2007