Fönsterapparat av fabrikat Luftkonditionering AB

Fotografierna visar hur några av de vanligare modellerna av fönsterapparaterna ser ut. Apparaterna tillverkades i lång rad modeller från 60-talet till början av 80-talet, dock med samma typ av luftdysa men med tre olika varianter av håldiametrar för tryck och flödesvariation. Luftdysorna användes även som frimonterade i raka ventilationskanaler för påblåsning på radiatorer. Samtliga bilder nedan visar fönsterapparater med den gamla original-luftdysan.

Scrolla nedåt för att se samtliga foto !

1

Återmontering av original-dysan är både svårt och mycket tidskrävande.

2

Befintlig luftdysa av fabrikat Luftkonditionering AB

Fotot visar hur de befintliga dysorna ser ut.

3

Befintlig luftdysa av fabrikat Luftkonditionering AB

Förrädisk igensättning; Upp och nedvända originaldysor i förstoring. Begynnande igensättning, vanligt förekommande och kan ej upptäckas utifrån utan demontering.

4

Detaljförstoring av den igensatta dysan.

5

Nykonstruerad luftdysa

Särklipp ur Energi & Miljö nr. 11 1998

6

Befintlig fönsterapparat av fabrikat Luftkonditionering AB

Denna bild visar principskiss på hur fönsterapparaterna ser ut och dess olika beståndsdelar. Apparaterna tillverkades i lång rad modeller från 60-talet till början av 80-talet, dock med samma typ av luftdysa.

7

Fönsterapparat som matas från stamledning i fasadvägg.

8

Standardmodell från slutet av 60-talet; tvä rader med två dysor i varje rad.

9

Fastighetsägaren har här uppdaterat sina fönsterapparater med bl.a. nya injusteringsspjäll och nya värmeregleringsventiler. Återstår att byta ut luftdysorna (normalt börjar man med att byta luftdysorna eftersom detta moment gör den största enskilda nyttan, dessutom oftast till den lägre kostnaden).

10

Många modeller saknar typ och fabrikationsskylt, en del har skylten ovanpå värmeelementet, eller som på fotot ovan, framme på fronten ("Luftkonditionering AB").

11

Näst längsta modellen med 5 st. dysor i rad - den längsta har 6 st. dysor i rad.

12

Wirereglaget är avsett för manuell temperaturreglering genom att det tvingar främre dysraden att böja sig innanför resp. utanför ovanvarande värmebatteri.

13

Helhetsbild med fönsterbänksinklädnad. Ratt för manuell temp.-reglering syns infälld i inklädnaden.

14

Ofta finns det en dold dysrad bakom den synliga (syns ej på detta foto).

15

Moderniserad fasadapparat med ny spjällmotor för forceringsmöjlighet.

16

Detaljbild av modell med wirereglage för manuell temperaturreglering.

17

Ändlocket demonterat på en tvåradig fönsterapparat.

18

Tre radig fönsterapparat sedd inifrån.

19

Modell med temperaturreglering via pneumatisk motor sedd från sidan. Här syns typskylten på ovansidan.

20

Väl inklädd modell med luftmatning från golvet. För betjäning av butiksfönster.

21

Pneumatisk motor har här ersatt wirereglaget för styrning av ledskenan som riktar luften in i eller förbi fönsterapparatens värmebatteri.

22

Specialmodell med förminskat luftrör.

23

Här är befintlig fönsterbänksinklädnad demonterad.

24

Golvmatad modell med pneumatisk spjällreglering.

25

En av Luftkonditionerings fönsterapparater sedd från ovan.

26

Närbild på förstadie av igensatt original-luftdysa.

27

Bild visande baksidan av en fasadapparat.

28

Inga ställen är för svåra för att byta till den nya luftdysan.

29

Tusen nya luftdysor klara för leverans.

30

5500 dysor på väg, på denna pall rymdes räddningen för ett helt kvarter, i detta fallet 1200 st fönster med fönsterapparater - och uppåt 10 miljoner kr i besparing för fastighetsägaren..