Tisdagen 16:e juli 2024

  BYGGHÄLSOKONSULTEN ™
 

Konsulten som hjälper Er att bygga upp en hälsosam inomhusmiljö,
anpassad till de nya bygglagarna och förordningarna genom
problemlösande och rådgivande konsultation av:

 

1 Tjänster

 

För att minimera riskerna för fusk och slarv genom val av

Entreprenör
Konstruktör
Kontrollant
Besiktningsman
Service- och underhållsföretag

baserat på noggrannhet, kompetens och ambitionsnivå via personnamn,
inte företagsnamn. De senare har inte sällan ett omotiverat gott rykte,
då en del av den mest kompetenta personalen ofta flyttar mellan företagen.

Genom att ta mer hänsyn till personnamn vid val av företag flyttar man på
detta sätt ut ansvaret till individen, får därmed en högre ambitionsnivå
och: högre kvalité

 

2 Komfort och installation

 

Befintliga problem som

Icke önskvärt ljud som infraljud och stomljud, etc
Odörer
Ogynnsam inomhustemperatur
Driftstekniska problem på ventilationssystem
Luftdrag
Smutsig luft, ute såväl som inne

 

3 Material och utförande

genom

Val av byggnadsmaterial
Val av ventilationssystem
Konstruktion av allergi och sjukahus anpassat ventilationssystem
Information om byggutförande för undvikande av fukt och mögel

 

4 Juridik

 

Oense med Er avtalspartner ?

Det kan finnas mycket pengar att rädda

Juridisk rådgivning 
Val av advokat

 

 

BYGGHÄLSOKONSULTEN - skyddat varumärke
Xofon
form och idé © 2007