Tisdagen 16:e juli 2024

BYGGHÄLSOKONSULTEN ™
Healthy Building Consulting
Bygghälsokonsulten finns med i Naturvårdsverket och Natlikan AB boken " VEM GÖR VAD " sida 269.
Klicka på bilden för större format !
Kontaktperson: Per Andersson Etableringsår: 1991
  Uppdrag/år: 30
Affärsidé
Skapa och upprätthålla hälsosamma byggnader och inomhusmiljöer.
 
Verksamhet och målgrupp
Spårning och åtgärder av lukter och Sjuka-hus-problem; analys av luft, vatten, buller, damm och byggmaterial. Funktionskontroll av ventilationsanläggningar. Projektgruppsrådgivning. Bistånd vid juridiska tvister. Målgrupp är fastighetsägare, fastighetsförvaltare, bygg- och ventilationskonsulter samt produktleverantörer inom bygg och ventilation.
 
Utför följande konsulttjänster
Miljöutbildning
Mätning och besiktning
Bistånd vid juridiska tvister
 
Specialkompetensområden
Mätning och besiktning. Analys av utomhusluften då denna ligger som basbelastning på inomhusmiljön. Besiktning av byggnaders påverkan av sin inom- och utomhusmiljö; bl a sjuka-hus-problem. Besiktning av ventilationssytem; funktionskontroll enligt BFS 2011:16, OVK 1, (förordning om obligatorisk ventilationskontroll), bl a dess möjligheter att avskilja föroreningar från utomhusmiljön. Åtgärdsförslag.
Miljöutbildning/information. Information om utomhusmiljöns påverkan av byggnader med dess inomhusmiljö i syfte att motivera till erfoderliga åtgärder i både förebyggande och åtgärdande hantering.
Bistånd vid juridiska tvister, bl a; specifisering, sammanfattning och omsättning till juridiskt hanterbart material avseende avtals- och tekniska förutsättningar.
 
Referenser
Bayer-Gullviks AB, Boverket, DP NOVA AB, Kommuner, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningar (t ex Malmö), Skånemejerier, Stadsbyggnadskontor, Tetra-Laval.
 
BYGGHÄLSOKONSULTEN - skyddat varumärke
Xofon
form och idé © 2007